Tổng giám đốc Viện lúa Quốc tế IRRI


Tổng Giám đốc Viện lúa Quốc tế IRRI

Tiến sĩ Robert Zeigler: Tổng giám đốc IRRI


Văn phòng Viện lúa Quốc tế IRRI ở Philippines
Tiến sĩ Robert "Bob" Zeigler là một nhà bệnh cây học quốc tế có uy tín với hơn 30 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu nông nghiệp trong thế giới đang phát triển. Ông là Tổng giám đốc của IRRI.

Các hoạt động hiện tại

Tiến sĩ Robert Zeigler là giám đốc điều hành (CEO) của IRRI, người trực tiếp quản lý và điều hành công việc của mình phù hợp với các chính sách và quyết định của hội đồng quản trị. Là Tổng Giám đốc điều hành và tham vấn chặt chẽ với Ban quản trị IRRI, ông đặt ra định hướng chiến lược của Viện. Ông cũng là một phát ngôn viên đam mê về một loạt các vấn đề có ảnh hưởng đến người trồng lúa và người tiêu dùng trên toàn thế giới.
Cuộc đời hoạt động chuyên nghiệp của ông kéo dài từ Châu Phi, Châu Mỹ Latinh, ở Mỹ và Châu Á. Ông đã có một sự nghiệp nghiên cứu về bệnh lúa, tập trung vào sức đề kháng của cây lúa, tác nhân gây bệnh và véc tơ di truyền quần thể cùng sự tương tác của chúng để phát triển sức đề kháng và thực hành quản lý bệnh bền vững.
Sự nghiệp của Bob (tên tự phong của Tiến sĩ Robert Zeigler) ngày càng hướng tới các nghiên cứu mở rộng bao gồm các vấn đề lực lượng xã hội định hình môi trường nông nghiệp, và cuối cùng là lĩnh vực kinh tế và chính trị liên quan đến vấn đề an ninh lương thực và chống đói nghèo ở các vùng trồng lúa trên thế giới. 
Ông đã công bố hơn 100 công trình khoa học trong các lĩnh vực trồng lúa và là một chuyên gia truyền thông về an ninh lương thực trong các phạm vi khu vực và toàn cầu.
Bob cũng là Chủ tịch sáng lập của Hội đồng quản trị của Quỹ IRRI Singapore, Một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận được thành lập để nâng cao vị thế của nghiên cứu lúa gạo quốc tế và tạo ra nguồn tài trợ cho nó. Ông là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Hiệp hội các trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế để quản lý một loạt các lợi ích người lao động cho nhân viên quốc được tuyển dụng để hoạt động trong 15 Trung tâm của CGIAR và một số trung tâm trực thuộc. Ông cũng phục vụ trên dự án Golden Rice nhân đạo.

Nền tảng kiến thức

Bob đã từng làm việc tại IRRI trong thời kỳ 1992-1998 như một nhà nghiên cứu bệnh học thực vật. Trong thời gian này, ông đã lãnh đạo Chương trình nghiên cứu lúa lệ thuộc nước trời ở vùng đất thấp và sau đó là Chương trình nghiên cứu lúa được tưới tiêu. Sau khi hoàn thành công việc học vào năm 1972, ông gia nhập Tổ chức Hòa bình và đã dành 2 năm như là một giáo viên khoa học tại Cộng hòa Dân chủ Congo ở Châu Phi. Sau đó, ông gia nhập Trung tâm Quốc tế về nông nghiệp nhiệt đới (CIAT) tại Colombia như một giáo sư nghiên cứu về các bệnh trên cây sắn.
Bắt đầu từ năm 1982, ông đã trải qua 3 năm ở Burundi để làm việc như một cố vấn kỹ thuật cho Chương trình phát triển ngô ở các quốc gia Châu Phi tại Viện “Des Sciences Agronomiques du Burundi”. Sau đó ông trở về CIAT, cuối cùng trở thành người đứng đầu Chương trình phát triển lúa gạo (Rice).
Ông trở thành giáo sư và người đứng đầu Sở Bệnh học thực vật và Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật tại Đại học bang Kansas ở Mỹ trong năm 1999. Trước khi trở về IRRI, ông là giám đốc sáng lập chương trình Challenge Generation (GCP) của Nhóm tư vấn nghiên cứu nông nghiệp quốc tế (CGIAR) có trụ sở tại Mexico. HLX hỗ trợ nghiên cứu tại nhiều tổ chức trên toàn thế giới hướng về sự hiểu biết và áp dụng đa dạng di truyền để cải tiến cây trồng.
Ông đã hoàn thành Chương trình quản trị doanh nghiệp từ Trường Đại học  Harvard và Trường Quản lý Kellogg. Tiến sĩ Zeigler là một đồng Chủ tịch được bầu bầu của Hiệp hội Mỹ vì sự tiến bộ của khoa học và của xã hội Phytopathological Mỹ và là thành viên của các Hiệp hội danh dự Sigma Xi (Hiệp hội nghiên cứu khoa học) và Gamma Sigma Delta (nông nghiệp).
Ông là Chủ tịch của hội đồng quản trị của Hiệp hội các trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế (AIARC). Các thành viên của AIARC hợp nhất trong Khối thịnh vượng chung Virginia, quản lý thanh toán tiền lương, hưu trí và trợ cấp y tế và bảo hiểm cho hơn 1.200 nhân viên quốc tế được tuyển dụng ở 15 trung tâm của CGIAR và những người về hưu của các tổ chức này.
Ông là tác giả và đồng tác giả của hơn 100 bài báo có giá trị tham khảo quốc tế và các bài báo khoa học đã được chuyển giao thành nhiều bài giảng trên toàn thế giới. Ông đã kết hôn và có ba con đã trưởng thành.

Tiến sĩ Robert Zeigler


Bob Zeigler thăm Yunnan, Trung Quốc

Thành quả Giáo dục

-Cử nhân Khoa học (Bằng Danh dự cao) (1972), Đại học Illinois. 
Lĩnh vực chính: khoa học sinh học. 
Lĩnh vực phụ: Hóa học và Toán.
-Thạc sĩ Khoa học (1978), Đại học bang Oregon. 
Lĩnh vực chính: Sinh thái rừng. 
Lĩnh vực phụ: Đất / Thống kê.
-Tiến sĩ Triết học (1982), Đại học Cornell và CIAT. 
Lĩnh vực chính: Bệnh học thực vật. 
Lĩnh vực phụ: giống cây trồng.

Quá trình công tác

-Giáo viên khoa học Trường Cao đẳng Musim, Mokala, Zaire. (Peace Corps) (1972-1974).
-Chuyên viên Kỹ thuật Trung tâm nghiên cứu Ung thư Fred Hutchinson, Seattle (1974-1975).
-Nghiên cứu sinh sau đại học / Teaching Assistant, Đại học bang Oregon.  Ban Thực vật học và bệnh học thực vật (1975-1977).
-Trợ lý nghiên cứu sau đại học / Teaching Assistant, Đại học Cornell. Khoa Bệnh học thực vật (1978-1980).
-Tham lý nghiên cứu Chương trình sắn của CIAT (1980-1981).
-Cố vấn kỹ thuật, Chương trình ngô Burundi, Viện des Sciences Agronomique du Burundi. Nhân viên của Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Phát triển (IDRC), Ottawa, Canada (1982-1985).
-Nghiên cứu viên bệnh học thực vật, Chương trình nhân viên cao cấp về Cây lúa ở Viện CIAT (1985-1992).
-Lãnh đạo Chương trình lúa nhiệt đới tại Viện “Centro Internacional de Agricultura” (CIAT), Cali, Colombia (1986-1992).
-Lãnh đạo Chương trình nghiên cứu lúa lệ thuộc nước mưa và nghiên cứu bệnh học thực vật, IRRI (1992-1996).
-Lãnh đạo Chương trình nghiên cứu lúa có tưới tiêu và nghiên cứu bệnh học thực vật, IRRI (1992-1998).
-Giáo sư và Trưởng Bộ môn Bệnh học thực vậtGiám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật, Kansas State University (1999-2004).
-Giám đốc Chương trình Thách thức thế hệ (2004-tháng 3 năm 2005).
-Tổng giám đốc Viện Nghiên cứu lúa gạo quốc tế (IRRI) (2005-hiện tại).

Chủ tịch nước Việt Nam tiếp Tổng giám đốc IRRI


Thủ tướng Việt Nam tiếp Tổng giám đốc IRRI

Giải thưởng và các hiệp hội

-Giải Sigma Chi (1982).
-Giải thưởng Xuất sắc về Xuất bản nghiên cứu từ Trung tâm Quốc tế về nông nghiệp nhiệt đới (1994).
-Giải thưởng Xuất sắc về Xuất bản nghiên cứu từ Trung tâm Quốc tế về nông nghiệp nhiệt đới (1996).
-Giải thưởng Gamma Sigma Delta (Honor Society Nông nghiệp 2000).
-Giải thưởng Dịch vụ quốc tế, Hiệp hội Phytopathological Mỹ (2001).
-Giải thưởng Ai là Ai trong Giáo dục Đại học Nông nghiệp (2003).
-Huy chương "Vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp ở Việt Nam", (2007).
-Giải thưởng dành cho Tiến sĩ Khoa học (Honoris Causa) từ Sardar Vallavh Bhai Patel Đại học Nông nghiệp và Công nghệ, Modupuram, Uttar Pradesh, Ấn Độ (2007).
-Giải thưởng sáng tạo toàn cầu Tạp chí Time (2007).
-Đồng sáng lập Hiệp hội Mỹ vì sự tiến bộ của Khoa học Mỹ (AAAS).
-Giải thưởng Lãnh đạo cựu sinh viên từ các bang Oregon Đại học Nông nghiệp (2008).
-Thành viên của Hội Phytopathological Mỹ (2009).
-Giải thưởng EC Stackman từ Đại học Minnesota (2009).
-Giải thưởng hệ đối tác cho Chương trình Mô hình sáng tạo Viện Thực phẩm và Nông nghiệp (NIFA) (2010).
-Huy chương "vì sự nghiệp khoa học và phát triển công nghệ tại Việt Nam" (2010).
-Giải thưởng dành cho Tiến sĩ Khoa học (Honoris Causa) từ Đại học Nông nghiệp và Công nghệ Govind Ballabh (GBPUA & T) ở Pantnagar, Uttarakhand (2011).
-Giải thưởng danh dự Bảo vệ thực vật quốc tế của Hiệp hội Quốc tế về Khoa học Bảo vệ cây trồng (IAPPS) (2011).
-Giải thưởng Lãnh đạo trong khoa học về dịch vụ công từ Hiệp hội các nhà sinh học thực vật (2013).

Các ấn phẩm tiêu biểu gần đây

1-Bệnh cây và phụ thuộc của thế giới vào gạo, RS Zeigler và S. Savary trong Vai trò của bệnh cây trong an toàn thực phẩm và an ninh lương thực, bệnh học thực vật trong thế kỷ 21, năm 2010, Tập 3, Phần 1, 3-9.
2-Zeigler, RS, Sự phù hợp của gạo. Lúa 1 (1): 3-10, bệnh. Tài liệu tham khảo. Tháng Chín năm 2008.
3-Zeigler, RS, tính bền vững của các hệ thống sản xuất lúa gạo: nước, đất, và các dịch vụ hệ sinh thái. Trong: gạo, nước, rừng, ed. bởi SJ Banta, p. 83-115, bệnh.Tài liệu tham khảo. Los Banos, Laguna: Quỹ Châu Á gạo, năm 2008.
4-Tương tác dinh dưỡng sâu dưới tưới hệ thống sản xuất vùng đồng bằng lúa với thực tế của nông dân phân bón và quản lý dinh dưỡng trang web cụ thể ở Nam và Đông Nam Á, Cruz PCS, Dobermann A, Du F, Simbahan GC, Hill JE, Zeigler RS, Dela Pena FA, Samiayyan K , Suparyon, Tuất NV, Zhong Z. Philippines Tạp chí Khoa học cây trồng, Khối lượng: 32 cấp: 1 Trang: 13-28 Xuất bản: tháng 4 năm 2007.
5-Zeigler RS, Tại sao gạo vẫn còn quan trọng ở châu Á và IRRI những gì đang làm về nó. Trong: Có gạo có một tương lai ở châu Á? p. 3-11, bệnh. [Sl: Sn], 2007.
6-Zeigler, RS Tiêu đề Rice và các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ: kế hoạch chiến lược của Viện Nghiên cứu lúa gạo quốc tế của 2007-2015. Nguồn lúa nước Môi.5 (2): 67-71. Tháng 6 năm 2007.
7-Zeigler, RS Mang hy vọng, cải thiện đời sống. Trong: Khoa học, công nghệ và thương mại cho hòa bình và thịnh vượng [electronic resource]: thủ tục tố tụng của Hội nghị quốc tế 26 nghiên cứu lúa gạo, 09-ngày 12 Tháng 10 năm 2006, New Delhi, Ấn Độ, ed. P. K Aggarwal, et al., p. 15-22. New Delhi: Viện hàn lâm khoa học nông nghiệp; Los Banos, Laguna: IRRI, 2007.
Các ấn phẩm khác:
Google Scholar (bài viết học thuật của "RS Zeigler")
ISI Web of Knowledge (phản biện chuyên gia tạp chí do "Zeigler RS")
Thư mục giống lúa của IRRI (liên quan ấn phẩm lúa của "Zeigler, RS")
Tài liệu cần đọc thêm
Written on Wednesday, 05 December 2012 13:04
Written on Wednesday, 31 October 2012 08:19
Nguồn: Dr. Robert Zeigler from IRRI Website
                                                                                       Kỹ sư Hồ Đình Hải